Gasterij Buitengewoon Smakelijk biedt kleinschalige dagbesteding aan mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme spectrumstoornis. De begeleiding wordt verzorgd door twee enthousiaste professionals met ondersteuning van vrijwilligers. Dat betekent dat je verzekerd bent van optimale begeleiding op maat. En we kunnen met recht zeggen dat onze cliënten veel persoonlijke aandacht krijgen waardoor elke dag weer stappen gezet worden en persoonlijke ontwikkelingen worden bereikt. Dat allemaal zonder druk, maar gewoon op een spontane manier.

Ons grootste uitgangspunt is een veilige en warme plek creëren voor onze medewerkers. Wij bieden een scala aan lerende en creatieve dagactiviteiten, waardoor iedere medewerker tot zijn of haar recht komt. We kijken hierbij naar de persoonlijke wensen en behoeften waarbij de nadruk wordt gelegd op persoonlijke ontwikkeling van zelfvertrouwen, vaardigheden en zelfstandigheid. Door te bekijken wat onze medewerkers wel kunnen en het denken in mogelijkheden kunnen wij een dagbesteding midden in de maatschappij bieden waar iedereen als volwaardig wordt gezien.

We bieden kleinschalige dagbesteding in de vorm van een lunchroom. Deze lunchroom is gevestigd in het multifunctionele Lifestyle center Laarbeek. Dit is een sportieve omgeving waar dagelijks veel mensen gebruik van maken. Een heleboel activiteiten hebben betrekking op zaken die met een lunchroom en een grand café te maken hebben. We vinden daarbij samenwerken een belangrijk onderdeel van de dag. Dat geldt voor alle medewerkers van de Gasterij, zowel de begeleiders, de vrijwilligers als de cliënten. Onze bedoeling is dat de cliënten graag komen werken en dat ze aan het einde van de werkdag met een grote glimlach weer naar huis gaan. Kortom dat ze een zinvolle en vooral gezellige dag hebben gehad.

Kleinschalige dagbesteding heeft als groot voordeel dat we erg in kunnen spelen op de persoonlijke behoeften en leerdoelen van een cliënt. De lijnen zijn kort. Het team van begeleiders is compact en biedt daardoor veel structuur. Daarnaast beschikken we over moderne faciliteiten die alleen maar zullen bijdragen aan het welbevinden van onze cliënten. We hebben de overtuiging dat je mensen met een beperking zoveel mogelijk moet betrekken in de maatschappij en wij denken op deze manier met onze Gasterij daar aan bij te kunnen dragen. Naast de werkzaamheden rondom de Gasterij vinden we ontspanning, gezelligheid maar ook hygiëne erg belangrijk. U zult dat dan ook zeker terugzien in onze dagbesteding.

Activiteiten die onze medewerkers onder andere kunnen doen :

 • Alle werkzaamheden rondom de lunch en het banket: bereiden van de lunchgerechten, bakken van koekjes, appeltaarten, maken van de soep, helpen met boodschappen doen.
 • Meehelpen met barwerkzaamheden zoals het zetten van koffie en thee en het uitserveren daarvan
 • Bijhouden van de afwas
 • Ontvangen van gasten en het opnemen van de bestellingen
 • Maken van cadeaupakketten van de Gasterij
 • Rondbrengen van de Mooilaarbeek krant
 • Buitenwerkzaamheden bij het terras van de Gasterij & het onderhouden van de moestuin
 • Indekken van de tafels, uitserveren van de lunch, afruimen van de tafels
 • Schoonmaken van de werkplekken
 • Dagelijks bezoek aan het dierenpark in de straat om de dieren de restjes van de lunch te voeren
 • Creatieve, sportieve en sociale activiteiten

Dagbesteding Buitengewoon Smakelijk biedt dagbesteding in het multifunctioneel gebouw van Lifestylecenter Laarbeek. De lunchroom is op werkdagen geopend van 09:00 tot 16:00 uur.

Cliënten kunnen bij onze dagbesteding terecht op onderstaande tijden:

Maandag:     08:30 16:00 uur
Dinsdag:       08:30 17:30 uur
Woensdag:     08:30 16:00 uur
Donderdag:   08:30 17:30 uur
Vrijdag:         08:30 16:00 uur

In overleg zijn aanpassingen en/of halve dagen dagbesteding bespreekbaar.

to top button
nl_NLDutch
nl_NLDutch